RODO – plan kontroli

Informujemy, że w dniu 24 stycznia 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosił plan kontroli sektorowych na rok 2019 r. (dostępny na: https://uodo.gov.pl/pl/138/679). Oznacza to, że w najbliższym roku kontrole będą dotyczyły głównie sektorów wskazanych w...

Pracownicze Plany Kapitałowe („PPK”) 2019

  Ogólne założenia ustawy Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych podpisana w dniu 19 listopada 2018 roku przez Prezydenta RP, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. PPK będą powszechnym, dobrowolnym i prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania...