Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lipca 2014 r. (sygn. II CSK 627/13) określił przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu. Przede wszystkim Sąd Najwyższy stwierdził, że: Przy podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia spraw spółki członek zarządu...

Sukcesy M&A

Miło nam poinformować, że członek naszego Zespołu – Adwokat Monika Sawarska z sukcesem ukończyła studia MBA, uzyskując tytuł Master of Business Administration ! 🙂