ZREALIZOWANE PROJEKTY

O naszym doświadczeniu i profesjonaliźmie nie świadczą posiadane tytuły zawodowe, ale projekty powierzone nam przez klientów, które z sukcesami prowadziliśmy. Spośród licznych zrealizowanych projektów możemy się pochwalić następującymi:

 • Samodzielne przeprowadzenie due dilligence spółki, wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionej aportem do nowo założonej spółki, zakup udziałów nowo założonej spółki przez spółkę prawa obcego.
 • Przygotowanie procedury oraz dokumentacji podziału spółki przez wydzielenie.
 • Przygotowanie optymalnego modelu pod względem prawnym i podatkowym skonsolidowania kilku firm prowadzonych przez tych samych właścicieli w różnych formach prawnych.
 • Udział w zespole przeprowadzającym procedurę due dilligence oraz dokumenty związane z nabyciem większościowego pakietu akcji spółki.
  Udział w zespole przeprowadzającym liczne due dilligence spółek przeznaczonych do sprzedaży.
 • Przygotowanie procedury przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową w połączeniu z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do przekształconej spółki.
 • Udział w zespole przeprowadzającym procedurę nabycia większościowego pakietu akcji oraz udziałów spółek prawa obcego.
 • Opracowanie modelu prawnego i podatkowego oraz przygotowanie dokumentacji dotyczącej połączenia kilku spółek kapitałowych.
 • Opracowanie modelu prawnego oraz przygotowanie dokumentów związanych z połączeniem działalności.
 • Przygotowanie procedury zbycia większościowego udziału pakietu 5 spółek na rzecz spółki prawa cypryjskiego.
 • Opracowanie dokumentacji związanej ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego prowadzonego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz innej spółki, z uwzględnieniem konieczności zaspokojenia wierzycieli.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy - zostaw wiadomość lub zadzwoń do nas:

kancelaria @ malegal.pl

+ 48 604 991 605 - adw. Monika Sawarska

+ 48 600 195 998 - adw. Bartosz Krupa