OFERTA

Naszą zasadą we współpracy z Klientami, jest osobiste świadczenie pomocy prawnej przez Wspólnika specjalizującego się w określonej dziedzinie prawa wskazanej w naszych Specjalizacjach.

Oferowana przez nas pomoc prawna obejmuje:

  • Doraźne konsultacje prawne w biurze Kancelarii lub w siedzibie Klienta;
    konsultacje prawne w formie elektronicznej oraz telefonicznej;
    stała obsługa prawna w oparciu o umowę określającą prawa i obowiązki obu stron oraz wynagrodzenie Kancelarii
  • Obsługa prawna dotycząca realizacji konkretnego projektu określającą prawa i obowiązki obu stron oraz wynagrodzenie Kancelarii
  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych w oparciu o umowę o zastępstwo prawne

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest w formie ryczałtu za wykonanie określonej pracy, bądź w oparciu o stawkę godzinową.

Korzystamy z nowoczesnej aplikacji rejestrującej czas pracy, którego zestawienie Klient otrzymuje wraz z rachunkiem lub fakturą.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy - zostaw wiadomość lub zadzwoń do nas:

kancelaria @ malegal.pl

+ 48 604 991 605 - adw. Monika Sawarska

+ 48 600 195 998 - adw. Bartosz Krupa