Wadliwe due dilligence

Analizując ostatnio problem, który do nas trafił, a związany z zatajeniem bądź uchyleniem się od udzielenia wszystkich istotnych informacji w procesie badania due dilligence i oceny roszczeń, z którymi wystąpić może kupujący po zakończeniu transakcji M&A sięgnęłam...

Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lipca 2014 r. (sygn. II CSK 627/13) określił przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu. Przede wszystkim Sąd Najwyższy stwierdził, że: Przy podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia spraw spółki członek zarządu...