Wadliwe due dilligence

Analizując ostatnio problem, który do nas trafił, a związany z zatajeniem bądź uchyleniem się od udzielenia wszystkich istotnych informacji w procesie badania due dilligence i oceny roszczeń, z którymi wystąpić może kupujący po zakończeniu transakcji M&A sięgnęłam...