adwokat
Monika Sawarska

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółek, prawa umów handlowych, prawa pracy, oraz prawa budowlanego.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach oraz studiów MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z BCC oraz RSM Erasmus University w Rotterdamie.

W latach 2004-2012 związana była z kancelarią ADP – jedną z największych w regionie kancelarii adwokatów i radców prawnych.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego z branży produkcyjnej oraz automotive, przygotowywaniem i analizą umów handlowych, w tym umów o zasięgu międzynarodowym oraz umów wykorzystywanych w branży budowlanej i inwestycyjnej.

Prowadziła również kompleksowe procesy M&A, począwszy od przygotowywania oferty wstępnej, poprzez badania prawne, przygotowanie dokumentów związanych z nabyciem bądź łączeniem spółek, udział w negocjacjach, aż do sfinalizowania transakcji i pomoc prawną w integracji po przeprowadzonym procesie. Usługi prawne w tym zakresie świadczyłam zarówno dla spółek polskich, jak i inwestorów zagranicznych.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w sporach sądowych i pozasądowych w sprawach z zakresu prawa pracy, wykonania i nienależytego wykonania oraz rozwiązania umów we wspomnianych już dziedzinach.

Monika odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach po zakończeniu której złożyła egzamin adwokacki z pierwszą w historii tej rady oceną celującą z egazminu końcowego.

W 2010 roku odbyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw (M&A).

Ze względu na swoje zamiłowanie do języków obcych doradza klientom włosko i angielskojęzycznym oraz zajmuje się tłumaczeniami prawnymi dokumentów.

adwokat
Bartosz Krupa

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, w tym umów zawieranych w obrocie gospodarczym oraz prawa budowlanego. Ekspert we wdrożeniach RODO. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 2010 – 2017 współpracował z kancelarią ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy – jedną z największych w regionie kancelarii adwokatów i radców prawnych. W 2014 r. ukończył aplikację adwokacką z wynikiem bardzo dobrym i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

W tym samym roku rozpoczął prowadzenie indywidualnej kancelarii adwokackiej, a od 2017 r. jest wspólnikiem obecnej kancelarii.

W okresie swojej praktyki zgromadził bogate doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego. Od początku swojej praktyki zajmował się obsługą prawną przedsiębiorstw budowlanych, które w procesie budowlanym występowały zarówno jako inwestorzy, wykonawcy lub podwykonawcy. W ramach obsługi prawej zajmował się również zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem spółek handlowych.

Z uwagi na biegłą znajomość języka angielskiego w ramach pracy zawodowej zajmował się przygotowywaniem oraz opiniowaniem umów zawieranych z kontrahentami zagranicznymi.

Do flagowych projektów prowadzonych w ostatnim czasie przez adwokata Bartosza Krupę należą:

  • kompleksowe wdrożenie dokumentacji związanej z RODO w przedsiębiorstwach z kapitałem krajowym i zagranicznym;
    stałe doradztwo prawne na rzecz firmy z branży budowlanej (developer i inwestor na rynku nieruchomości);
    autorstwo wielu umów dotyczących robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i buduj” na potrzeby Zamawiających (jednostek sektora finansów publicznych);
    autorstwo wielu umów z zakresu prawa nowoczesnych technologii (IT);
    podział spółki polskiego oddziału kluczowego, międzynarodowego przewoźnika drobnicowego.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy - zostaw wiadomość lub zadzwoń do nas:

kancelaria @ malegal.pl

+ 48 604 991 605 - adw. Monika Sawarska

+ 48 600 195 998 - adw. Bartosz Krupa