Misja i cele

Development is your future.

 

Misją Kancelarii jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań prawnych dla przedsiębiorców, które umożliwią im dynamiczny rozwój, skuteczne korzystanie z instrumentów prawnych zabezpieczających ich interesy oraz ograniczenie kosztów działalności.

M&A Law and Tax

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych (obsługa prawna) na rzecz podmiotów profesjonalnych – spółek prawa handlowego, jednostek sektora publicznego, jednostek samorządowych, fundacji, stowarzyszeń, zakładów opieki zdrowotnej, spółek cywilnych oraz przedsiębiorstw jednoosobowych.Zasady współpracy dostosowane są do profilu działalności Klienta oraz stopnia skomplikowania jego biznesu, czy działalności. Możliwa jest współpraca stała (bieżąca obsługa prawna), bądź okazjonalna (prowadzenie poszczególnych spraw czy procesów).W ofercie kancelarii znajdują się również szkolenia dla biznesu z różnych dziedzin prawa (ochrona konkurencji i konsumentów, nieuczciwa konkurencja w tym opłaty półkowe, zmowy cenowe etc.).

adw. Monika Sawarska

Autorka bloga „Spółka akcyjna w praktyce”. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółek, prawa umów handlowych, prawa pracy, prawa umów bankowych oraz prawa budowlanego.
 

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach i doktorantką tego Wydziału w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.
 

W latach 2004-2012 związana była z kancelarią ADP – jedną z największych w regionie kancelarii adwokatów i radców prawnych.
 

Więcej…

adw. Adam Sornek

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółek, prawa umów handlowych z uwzględnieniem praw autorskich oraz prawa własności przemysłowej, prawa podatkowego, a także stałym doradztwie prawnym dla podmiotów z branży FMCG oraz IT.
 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach. Adam odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.
 

Swoją praktykę zawodową zaczynał w 2003 r. jako świeżo upieczony prawnik w spółce zajmującej się przewozami autokarowymi i lotniczymi. Było to dla niego cenne doświadczenie prawne, ale przede wszystkim biznesowe.
 

Więcej…

Specjalizacje

Ogrom przepisów w których obecnie funkcjonujemy spowodował, że postanowiliśmy skoncentrować się w swojej praktyce przede wszystkim na określonych dziedzinach prawa.


Wybór naszych specjalizacji po części zdeterminowało grono naszych klientów i ich problemy prawne, w rozwiązaniu których im pomagaliśmy, a po części zainteresowania każdego z nas.


Dziedziny prawa w których nasz zespół posiada gruntowną wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem to prawo spółek, budownictwo (procesy inwestycyjne), FMCG, transakcje M&A, prawo pracy.

Doradztwo podmiotom działającym na rynku dóbr szybko rotujących (spółki funkcjonujące w przemyśle spożywczym, chemii gospodarczej, farmaceutycznym oraz kosmetycznym) jest wymagającym zajęciem.

 

Specyfika branży polega na dynamicznie zmieniającym się rynku, na którym przyszło działać Klientom stąd decyzje niejednokrotnie są podejmowane szybko i zdecydowanie.

 

Od prawnika doradzającego firmom z branży wymaga się elastyczności i biznesowego podejścia do zagadnienia, z jakim musi zmierzyć się Klient. Tacy też staramy się być.

W zakresie swojej działalności, zespół Kancelarii zapewnia kompleksową obsługę podmiotów działających w formie spółek prawa handlowego (spółki jawne, partnerskie, komandytowe,  komandytowo – akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne).

 

Oferujemy pomoc zarówno w doborze odpowiedniej formy spółki – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, jej założeniu poprzez bieżącą obsługę, przekształcenia, postępowania likwidacyjne i upadłościowe.

 

Kancelaria doradza również w sprawach dotyczących przestępstw „białych kołnierzyków” oraz z zakresu prawa karnego skarbowego.

Nasza specjalizacja branżowa obejmuje kompleksową obsługę procesów budowlanych, począwszy od znalezienia nieruchomości przeznaczonej do realizacji inwestycji, skończywszy na pomocy w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie nieruchomości, bądź polegającej na przygotowaniu umów najmu powierzchni biurowych, czy też handlowych.

Do czynności, które wykonujemy dla naszych Klientów należą przede wszystkim:

 • badanie stanu prawnego nieruchomości;
 • reprezentacja w procesie ubiegania się o pozwolenia budowlane oraz uzyskania decyzji środowiskowych niezbędnych do prowadzeniach procesów budowlanych;
 • doradztwo w procesach przygotowania i koordynowania inwestycji w budownictwie, w tym realizowanych w oparciu o warunki FIDIC;
 • przygotowanie i negocjacje umów o roboty budowlane, w tym doradztwo w zakresie zabezpieczania zapłaty za roboty budowlane;
 • tworzenie i negocjowanie umów związanych z procesem budowlanym: o prace projektowe, nadzór autorski, inwestorski i in.;
 • doradztwo w zakresie realizacji kompleksowych projektów deweloperskich, w tym tworzenie i negocjowanie umów developerskich, także pod kątem unikania stosowania niedozwolonych klauzul umownych;
 • tworzenie i negocjowanie umów najmu powierzchni biurowych;
 • opracowanie modeli transakcji sprzedaży nieruchomości;
 • reprezentacja przed organami administracji oraz sądami w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych

Kierunkowe wykształcenie, zdobyte doświadczenie oraz potrzeby naszych Klientów skłoniły nas do wyspecjalizowania się w obsłudze prawnej projektów typu M&A.

 

Czynności, które wykonujemy w ramach tej specjalizacji to:

 • przeprowadzanie audytów prawnych spółek (badania typu due diligence),
 • przygotowanie i przeprowadzanie transakcji sprzedaży przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw,
 • przygotowanie dokumentacji prawnej niezbędnej do przeprowadzenia procesów przekształcenia, łączenia, przejęcia lub podziału spółek,
 • przygotowanie dokumentacji prawnej niezbędnej do przeprowadzenia procesu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę prawa handlowego,
 • reprezentacja w procesach rejestracji w rejestrze sądowym łączenia oraz podziałów spółek.

 

Realizacja tego typu projektów odbywa się w ścisłej współpracy z kancelarią biegłych rewidentów, która dokonuje wyceny spółek oraz sporządza opinie niezbędne w procesach przekształceniowych.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców świadczymy pomoc prawną związaną z zatrudnianiem pracowników obejmującą:

 

 • sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy (umowy o pracę, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, wypowiedzenia umów o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie);
 • analizę dokumentów pracowniczych funkcjonujących w przedsiębiorstwach pod kątem ich zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • udzielanie bieżących porad prawnych w sprawach pracowniczych;
 • udział w spotkaniach z pracownikami;
 • reprezentację pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz konsultacjach z radami pracowników;
 • udział w postępowaniach powypadkowych;
 • reprezentację w postępowaniach sądowych w sprawach pracowniczych.

Zrealizowane projekty

Kontakt

M&A LAW AND TAX
M&A Sawarska Sornek Adwokaci Spółka Partnerska
40-158 Katowice, Jesionowa 22

telefon: kom. +48 739 422 467, stac. +48 32 720 28 26
faks 32 720 62 65

NIP: 9542754987, KRS nr 0000553731
72 1050 1214 1000 0092 1046 5226 (ING), SWIFT: INGBPLPW

kancelaria@malegal.pl

Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie powyższych danych w celach marketingowych.

Otwórz na mapach google