Zgodnie z naszymi poprzednimi doniesieniami dotyczącymi nieprawidłowości znajdujących się w wielu umowach zawieranych w sprawie indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. polisolokatami, miło nam poinformować, że wygraliśmy kolejną sprawę w przedmiocie odzyskania opłat likwidacyjnych, które zostały pobrane przez bank na niekorzyść naszego Klienta.

Najczęściej pojawiające się zarzuty pod adresem sprzedających produkt pod postacią tzw. polisolokat, dotyczą braku udzielania rzetelnych informacji klientom, w szczególności co do ryzyka utraty kapitału, kryterium doboru aktywów oraz konieczności ponoszenia dodatkowych opłat likwidacyjnych w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy. Nierzadko umowy polisolokat nie zawierają również obligatoryjnych elementów wynikających z kodeksu cywilnego, co może stanowić o ich nieważności.

Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia !