PRAWO BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCI

W codziennej praktyce mamy do czynienia z szeroko pojętym prawem budowlanym (również z uwagi na profil działalności części naszych klientów).

W ramach prawa budowlanego zajmujemy się między innymi:

  • Badaniem stanów prawnych nieruchomości,
  • Doradztwem w procesach przygotowania i koordynowania inwestycji w budownictwie, w tym realizowanych w oparciu o warunki FIDIC,
  • Przygotowaniem i negocjacjem umów o roboty budowlane (w tym umów o dostawę oraz o podwykonawstwo), a także umów związanych z robotami budowlanymi: o wykonanie projektu, nadzór autorski, nadzów inwestorski, itp.
  • Doradztwem w zakresie zabezpieczania zapłaty za roboty budowlane i dostawy,
  • Doradztwem w zakresie realizacji kompleksowych projektów deweloperskich, w tym tworzeniem i negocjowaniem umów developerskich, także pod katem unikania stosowania niedozwolonych klauzul umownych oraz wymogów stosowania ustawy deweloperskiej,
  • Tworzeniem i negocjowaniem umów najmu powierzchni biurowych,
  • Opracowywaniem modeli transakcji sprzedaży nieruchomości,
  • Reprezentacją przed organami administracji oraz sądami w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy - zostaw wiadomość lub zadzwoń do nas:

kancelaria @ malegal.pl

+ 48 604 991 605 - adw. Monika Sawarska

+ 48 600 195 998 - adw. Bartosz Krupa