PRAWO UMÓW HANDLOWYCH

Naszą codziennością jest praca z umowami zawieranymi w ramcah działalności gospodarczej naszych klientów. W tej mierze zajmujemy się zarówno tworzeniem umów (poczynając od ustalenia z klientem założeń i modelu umowy, poprzez jej napisanie i uzgodnienie) jak i opiniowaniem umów, które nasi klienci otrzymują, w celu usunięcia ryzyk i zagrożeń.

W szczególności do naszej praktyki należy:

  • Negocjowanie i tworzenie umów oraz kontraktów handlowych z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności, optymalizacji kosztów oraz zabezpieczenia interesu klienta,
  • Analiza umów pod kątem możlowych ryzyk dla klienta,
  • Wybór optymalnych form zabezpieczeń,
  • Doradztwo w zakresie stosowanie reguł międzynarodowego handlu (INCOTERMS, CISG),
  • Tworzenie regulaminów świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy - zostaw wiadomość lub zadzwoń do nas:

kancelaria @ malegal.pl

+ 48 604 991 605 - adw. Monika Sawarska

+ 48 600 195 998 - adw. Bartosz Krupa