Informujemy, że w dniu 24 stycznia 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosił plan kontroli sektorowych na rok 2019 r. (dostępny na: https://uodo.gov.pl/pl/138/679). Oznacza to, że w najbliższym roku kontrole będą dotyczyły głównie sektorów wskazanych w tym planie, co nie oznacza jednak, że podmioty w nim nie wymienione będą wolne od ryzyka kontroli.

W zakresie sektora prywatnego jako podlegające kontroli wskazano:

  1. Telemarketing.
  2. Brokerzy danych w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

III. Profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

Z kolei w zakresie sektora zdrowia, zatrudnienia i szkolnictwa wskazano:

  1. Szkoły i placówki oświatowe – przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego (cd. sektora rozpoczętego w IV kwartale 2018 r.).
  2. Pracodawcy – przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.

III. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych – przetwarzanie danych osobowych w związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej w ramach realizacji praw pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Pozostałe sektory dotyczą działalności organów publicznych oraz organów ścigania.

Biorąc pod uwagę zakres kontroli sektorowych w odniesieniu do pracodawców, zwracamy szczególną uwagę na wymogi określone w kodeksie pracy dotyczące stosowania monitoringu.

Z kolei odnośnie przetwarzania danych w związku z rekrutacją zwracamy uwagę na niedawne stanowisko Prezesa Urzędu Danych Osobowych w tym zakresie.